Советот на млади при општина Гази Баба објавува повик за изработка на лого (во електронска форма)

Целта на логото е да ги претставува младите и општината Гази Баба со нејзините главни обележја (големата мајка) со не повеќе од две бои

Дизајнерот чие лого ќе биде избрано ќе добие парична награда од 6000 денари.

Конкурсот трае од 21 јули до 03 август

Коментари