Проектот овозможува да секој млад човек на возраст до 27 години секој трети викед во месецот (петок, сабота и недела)  користи бесплатен билет во  железничкиот сообраќај во Република Македонија.

Коментари