Дали користите студентски попусти?

Да, често ги користам!10% | 8 гласови

Понекогаш35% | 27 гласови

Ретко24% | 19 гласови

Не, никогаш31% | 24 гласови

Вкупно гласови: 78


Архива на анкети

1 
1