Контакт информации

E-mail: hristina@feit.ukim.edu.mk
Адреса: Градски блок бр. 5, 1000, Скопје

За организацијата

Дејност

Техничка култура

Човечки ресурси

Христина Спасевска- Претседател

Материјални ресурси

Домови за техничка култура

Коментари

x