Контакт информации

E-mail: veles@redcross.org.mk
Телефон: 071/274-223
Адреса: Ул. Маршал Тито бр. 166 а, 1000, Скопје

За организацијата

Дејност

Социјално- хуманитарна

Партнерства

Со НВО , корпоративен сектор и со институции на Државата

Човечки ресурси

Миле Маџаров -Секретар

Коментари

x