Контакт информации

E-mail: milanveleski@gmail.com
Адреса: Прилеп- Македонија, 7500, Прилеп

За организацијата

Дејност

Семинари,обуки, советување во туризам, регионална соработка , развојни иницијативи , млади, мобилност, култура, образование, право политика и др

Партнерства

Локални и меѓунардни

Човечки ресурси

Милан Велески -Претседател

Материјални ресурси

Технички материјали, по можност и просторија

Коментари

x