Контакт информации

E-mail: detska_ambasada@yahoo.com
Телефон: 075/704-391
Адреса: Ул. Александар Македонсики бр.160, 7500, Прилеп

За организацијата

Дејност

Едукација на деца, хуманитарно-социјални работи

Партнерства

УСАИД/Македонија

Човечки ресурси

Дамјан Стојаноски -Претседател, (Гордана Нацева Бошева (Амбасадор Н.Е), Дете Амбасадор, Н.Е. Трајче Камчески и администратори Благица Димовска,Александра Северковска и Цветанка Стојаноскa)

Материјални ресурси

Скромно опремен простор од 180 м2

Коментари

x