Контакт информации

E-mail: luseski@yahoo.com
Телефон: 078/496-045
Адреса: Ул. 7 Ноември бр.85 (ОУ.Братство Единство), 6000, Охрид

За организацијата

Дејност

Организирање на регионални натпревари по математика во сооработка со Сојуз на Математичари на Македонија –Скопје од 01.09.2012 год во рамките на ЗМО работи шаховска школа за ученици од 6 до 18 години

Партнерства

Основните и средните Училишта од Охрид и Дебарца, Сојуз на математичари на Македонија-Скопје

Човечки ресурси

Борис Лушески -Претседател, во здружението членуваат наставници и професори од основните и средните училишта од Општина Охрид во склоп и шаховска школа

Материјални ресурси

Не располагаме со своја канцеларија

Коментари

x