Контакт информации


Телефон: 02/3134-390
Адреса: Ул. Васил Ѓоргов бб барака 4,, 1000, Скопје

За организацијата

Дејност

Невладина организација за женски права и човекови права

Партнерства

Партнерства на национално и меѓународно ниво (со други невладини, институции, локална самоуправа, меѓународни организации)

Човечки ресурси

Савка Тодоровска-Претседател

Материјални ресурси

Матријалните ресурси се стекнуваат по проект

Коментари

x