Контакт информации

Веб: www.nora.mk | E-mail: offis@nora.mk
Телефон: 3214-365
Адреса: Ул.Васил Ѓорѓов бр. 28-1/1, 1000, Скопје

За организацијата

Дејност

Непрофитна организација во област на здравство

Човечки ресурси

Лазо Ефремов -Претседател

Коментари

x