ams mladi foto

Врз основа на Меѓународниот договор за воспоставување на Регионалната канцеларија за младинска соработка на Западен Балкан (РИКО), Сектор млади врз донесената  Одлука од страна на директорот на Агенцијата за млади и спорт, се објавува

ЈАВЕН ПОВИК

За избор на два претставници во советодавниот одбор на РИКО

Агенцијата за млади и спорт ги повикува сите млади лица на возраст од 15 до 29 години да се пријават на јавниот повик за избор за два претставници во советодавниот одбор на РИКО, согласно со утврдените критериуми.

Јавен повик

Пријава

Коментари