1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

Јавен повик за акредитација на здруженија на наставници кои организираат натпревари на општинско, регионално и државно ниво за ученици од основните училишта

пред 8 месеци - Министерство за образование и наука

ZUKOnnect Fellowships for Scholars from Africa, Asia and Latin America

пред 8 месеци - Млади инфо

Balzan Junior Fellowships in Global History 2020/2021

пред 8 месеци - Млади инфо

Graduate Assistantships in Developing Countries

пред 8 месеци - Млади инфо

Конкурс за избор на наставници за организирање на настава за основно образование на мајчин јазик за децата на граѓаните на Република Северна Македонија кои се со постојан или привремен престој во странство

пред 8 месеци - Министерство за образование и наука

К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ ЗА АКАДЕМСКИ СТУДИИ ОД ПРВ ЦИКЛУС ВО СТРАНСТВО ЗА АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА

пред 8 месеци - Министерство за образование и наука

К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ ЗА АКАДЕМСКИ СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС ВО СТРАНСТВО ЗА АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА

пред 8 месеци - Министерство за образование и наука

К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ ЗА АКАДЕМСКИ СТУДИИ ОД ТРЕТ ЦИКЛУС ВО СТРАНСТВО ЗА АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА

пред 8 месеци - Министерство за образование и наука

Конкурс за доделување стипендии за додипломски студии од прв циклус во странство од областите на ликовната уметност, кинематографија, и филмска продукција, драмската уметност и музиката за академската 2020/2021 година

пред 8 месеци - Министерство за образование и наука

IAEA Call of Expression of Interest for Fellowships for SEEIIST

пред 8 месеци - Млади инфо

Apply for Visegrad Scholarship by the International Visegrad Fund

пред 8 месеци - Млади инфо

Конкурс за издавање на учебници за деветгодишно основно образование

пред 8 месеци - Министерство за образование и наука

Повик за соработка со Универзитетот во Казан, Русија

пред 8 месеци - Министерство за образование и наука

Orange Knowledge Programme Scholarships 2020

пред 8 месеци - Млади инфо

Повик за искажување на јавен интерес за доставување барања за одобрување учебници по странски јазици во основно образование

пред 8 месеци - Министерство за образование и наука

130 Fully Funded Rotary Peace Fellowships Worldwide

пред 8 месеци - Млади инфо

The Beacon Scholarship at London School of Economics

пред 8 месеци - Млади инфо

Now Accepting Applications for the 2021 Rotary Peace Fellowship

пред 8 месеци - Млади инфо

2020 BP Global STEM Academies Scholarships

пред 8 месеци - Млади инфо

Female Postdoctoral Research Fellowships

пред 8 месеци - Млади инфо

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...