1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

Конкурс за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2020/2021 година во Република Северна Македонија

пред еден ден - Министерство за образование и наука

Eni-Oxford Africa MBA Scholarship

пред еден ден - Млади инфо

Call for Applications: Public Health Reporting Grants 2020 – WITS Journalism

пред еден ден - Млади инфо

Конкурс за акредитација на здруженија на наставници за организирање на натпревари на учениците по одделни предмети во средното образование1

пред еден ден - Министерство за образование и наука

The Photographer Fund

пред еден ден - Млади инфо

Повик за стипендии во рамки на Словачката национална програма за мобилност 20/21

пред 2 дена - Министерство за образование и наука

Millennium Fellowship by The United Nations Academic Impact and MCN

пред 2 дена - Млади инфо

XXII World Congress on Safety and Health at Work Fellowship Program

пред 4 дена - Млади инфо

yher Pacific Islands Entrepreneurship Program 2020

пред 4 дена - Млади инфо

Atlas Corps Fellowship 2020

пред 4 дена - Млади инфо

University of Cambridge Visiting Research Fellowships – African Studies

пред 5 дена - Млади инфо

ETH Doctoral Scholarship Programme and Visiting Student Grant in Switzerland

пред 5 дена - Млади инфо

Engineering for Development (E4D) Doctoral Scholarship Programme and ETH4D Visiting Student Grant

пред 5 дена - Млади инфо

University of Cambridge Visiting Research Fellowships 2020-21: African Studies

пред 5 дена - Млади инфо

Отворен повик за стипендирање на десет средношколци/студенти

пред една недела - Министерство за образование и наука

Australia Awards Scholarships 2020

пред една недела - Млади инфо

Microsoft Research EMEA Ph.D. Award 2020

пред една недела - Млади инфо

Mandela Rhodes Scholarship 2020 – Call for Applications

пред една недела - Млади инфо

The UK Fellows Programme

пред една недела - Млади инфо

ICTP Master in Medical Physics Programme

пред една недела - Млади инфо

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...