Конкурс за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2020/2021 година во Република Северна Македонија

пред еден ден - Министерство за образование и наука

Eni-Oxford Africa MBA Scholarship

пред еден ден - Млади инфо

Call for Applications: Public Health Reporting Grants 2020 – WITS Journalism

пред еден ден - Млади инфо

Конкурс за акредитација на здруженија на наставници за организирање на натпревари на учениците по одделни предмети во средното образование1

пред еден ден - Министерство за образование и наука

The Photographer Fund

пред еден ден - Млади инфо

Повик за стипендии во рамки на Словачката национална програма за мобилност 20/21

пред 2 дена - Министерство за образование и наука

Millennium Fellowship by The United Nations Academic Impact and MCN

пред 2 дена - Млади инфо

XXII World Congress on Safety and Health at Work Fellowship Program

пред 4 дена - Млади инфо

yher Pacific Islands Entrepreneurship Program 2020

пред 4 дена - Млади инфо

Atlas Corps Fellowship 2020

пред 4 дена - Млади инфо

University of Cambridge Visiting Research Fellowships – African Studies

пред 5 дена - Млади инфо

ETH Doctoral Scholarship Programme and Visiting Student Grant in Switzerland

пред 5 дена - Млади инфо

Engineering for Development (E4D) Doctoral Scholarship Programme and ETH4D Visiting Student Grant

пред 5 дена - Млади инфо

University of Cambridge Visiting Research Fellowships 2020-21: African Studies

пред 5 дена - Млади инфо

Отворен повик за стипендирање на десет средношколци/студенти

пред една недела - Министерство за образование и наука

Australia Awards Scholarships 2020

пред една недела - Млади инфо

Microsoft Research EMEA Ph.D. Award 2020

пред една недела - Млади инфо

Mandela Rhodes Scholarship 2020 – Call for Applications

пред една недела - Млади инфо

The UK Fellows Programme

пред една недела - Млади инфо

ICTP Master in Medical Physics Programme

пред една недела - Млади инфо

Nottingham Developing Solutions Masters Scholarship 2020

пред една недела - Млади инфо

UNU-IAS PhD in Sustainability Science (2020) – Call for Application

пред 2 недели - Млади инфо

Helmut Veith Stipend for Females in Computer Science 2020

пред 2 недели - Млади инфо

EULR Summer School – Edition 2020

пред 2 недели - Млади инфо

Innovate Grants for Artists and Photographers

пред 2 недели - Млади инфо

TWAS Research Grants Programme in Basic Sciences

пред 2 недели - Млади инфо

Fellowship Programme in Geneva, Switzerland for People of African Descent

пред 2 недели - Млади инфо

Tomorrow’s Leaders Graduate Fellowship Program in Egypt

пред 2 недели - Млади инфо

The One Young World Summit 2020 Scholarship

пред 2 недели - Млади инфо

Coda Story’s Bruno Fellowship 2020

пред 2 недели - Млади инфо

Commonwealth Distance Learning Scholarships – information for candidates

пред 2 недели - Млади инфо

Tomorrow’s Leaders Graduate Fellowship Program

пред 2 недели - Млади инфо

Јавен оглас за рецензенти на учебници

пред 2 недели - Министерство за образование и наука

Повик за искажување интерес за учество во комисија за давање мислење по доставени предлози за исправки и/или дополнувања во текстот на учебникот, а истите не преставуваат повеќе од 30% од содржината на учебникот

пред 2 недели - Министерство за образование и наука

Study Bachelor at the University of Tartu, Estonia!

пред 2 недели - Млади инфо

Бразилски стипендии за македонски државјани според програмите PEC- PG и PEC - G

пред 3 недели - Министерство за образование и наука

Fellowship Programme for People of African descent

пред 3 недели - Млади инфо

OWSD Early Career Fellowship

пред 3 недели - Млади инфо

UNU-WIDER Visiting PhD Fellowship

пред 3 недели - Млади инфо

The Marion Dönhoff Fellowship at the Michael Succow Foundation

пред 3 недели - Млади инфо

Внесете го вашиот конкурс на GRID.MK
x

Наслов:  

Линк до документот: