Повторен повик за искажување на интерес за учество во комисија за давање мислење по доставени предлози за исправки и/или дополнувања во текстот на учебникот, а истите не преставуваат повеќе од 30% од содржината на учебникот по предметите

пред еден ден - Министерство за образование и наука

Јавен оглас за рецензенти на учебници

пред еден ден - Министерство за образование и наука

2020 EaP Civil Society Fellowships – Call for Applications

пред еден ден - Млади инфо

The Erasmus Mundus Scholarship Programme 2020/2022

пред еден ден - Млади инфо

Heinz-Kühn-Foundation Scholarships for Young Journalists

пред 2 дена - Млади инфо

The Arab Fund Fellowships Program

пред 4 дена - Млади инфо

2020 IIASA Science Communication Fellowship

пред 4 дена - Млади инфо

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ НА УЧЕНИЦИ РОМИ ЗАПИШАНИ ВО ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

пред една недела - Министерство за образование и наука

Повик за искажување на јавен интерес за формирање на авторски тимови за изработка на ракописи за учебници во основно образование

пред една недела - Министерство за образование и наука

Конкурс за избор на наставник за реализирање на дополнителна настава за основно образование на мајчин јазик за децата на граѓаните на Република Северна Македонија кои престојуваат во странство_1

пред една недела - Министерство за образование и наука

2020 Fellowship – Awaji Youth Federation

пред една недела - Млади инфо

Kluge Fellowships in Digital Studies at the Library of Congress

пред една недела - Млади инфо

Commonwealth Shared Scholarships for Full-time Master’s Study

пред една недела - Млади инфо

Call for Commonwealth Foundation Grants Programme 2019/20

пред 2 недели - Млади инфо

ARES Masters and Training Programs in Belgium

пред 2 недели - Млади инфо

The 2020-2021 Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD)

пред 2 недели - Млади инфо

EUI Doctoral Programme 2020 in Florence, Italy

пред 2 недели - Млади инфо

ICP Scholarship Master Program in Belgium

пред 2 недели - Млади инфо

Call for Applications New Europe College Fellowships

пред 3 недели - Млади инфо

Alserkal Arts Foundation’s Research Grants

пред 3 недели - Млади инфо

Master’s Program in Logic and Computation at the Vienna University of Technology

пред 3 недели - Млади инфо

КОНКУРС за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2019/2020 година

пред 3 недели - Министерство за образование и наука

КОНКУРС ЗА ПОВРАТ НА СРЕДСТВА ЗА КУПЕН МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА УЧЕБНАТА/АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА

пред 3 недели - Министерство за образование и наука

ETH Zurich Student Summer Research Fellowship

пред 3 недели - Млади инфо

Eiffel Scholarship Program of Excellence

пред 3 недели - Млади инфо

The McGraw Fellowship for Business Journalism

пред 3 недели - Млади инфо

Конкурс за доделување на стипендии во пет категории за ученици Роми запишани во прва, втора, трета и четврта година од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2019/2020 година

пред 3 недели - Министерство за образование и наука

OSF Eurasia Programme Fellowships at the University of Tartu

пред 3 недели - Млади инфо

Јавен повик за доделување парични средства за организирање на активности кои придонесуваат за развој и унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранцијата 1

пред 4 недели - Министерство за образование и наука

World Nomads Scholarship for Travel Photography in Mongolia

пред 4 недели - Млади инфо

Swedish Institute Scholarships for Global Professionals

пред еден месец - Млади инфо

ArtsEverywhere Fellowship for Artistic Journalism

пред еден месец - Млади инфо

Chevening Africa Media Freedom Fellowship (CAMFF)

пред еден месец - Млади инфо

International Climate Protection Fellowship – Alexander von Humboldt Foundation

пред еден месец - Млади инфо

The Maurice R. Greenberg World Fellows Program

пред еден месец - Млади инфо

John S. Knight Journalism Fellowships at Stanford

пред еден месец - Млади инфо

Getty Images’ Disability Stories Grant

пред еден месец - Млади инфо

East Africa Wildlife Journalism Media Grants

пред еден месец - Млади инфо

2020 Africa Peace and Social Change Fellowship

пред еден месец - Млади инфо

Можност за учество во обука за развој на вештини за економска и техничка соработка

пред еден месец - Министерство за образование и наука

Внесете го вашиот конкурс на GRID.MK
x

Наслов:  

Линк до документот: