Возач на камион

објавено од Агенција за вработување на РМ пред 19 минути

Возач на камион

објавено од Агенција за вработување на РМ пред 19 минути

Пекар

објавено од Агенција за вработување на РМ пред 19 минути

Водач на група

објавено од Агенција за вработување на РМ пред 19 минути

Бравар

објавено од Агенција за вработување на РМ пред 19 минути

Шивач

објавено од Агенција за вработување на РМ пред 49 минути

Шивач

објавено од Агенција за вработување на РМ пред 49 минути

Самостоен стручен соработник

објавено од Агенција за вработување на РМ пред 49 минути

Возач на автобус

објавено од Агенција за вработување на РМ пред 49 минути

Самостоен стручен соработник

објавено од Агенција за вработување на РМ пред 49 минути

Монтажер на слика и тон

објавено од Агенција за вработување на РМ пред 49 минути

Референт

објавено од Агенција за вработување на РМ пред еден час

Раководител за набавка и продажба

објавено од Агенција за вработување на РМ пред еден час

Рудар

објавено од Агенција за вработување на РМ пред еден час

Комерцијалист

објавено од Агенција за вработување на РМ пред еден час

Електричар за одржување

објавено од Агенција за вработување на РМ пред еден час

Бравар

објавено од Агенција за вработување на РМ пред еден час

Работник за едноставни работи, нераспределен на друго место

објавено од Агенција за вработување на РМ пред еден час

Работник за едноставни работи, нераспределен на друго место

објавено од Агенција за вработување на РМ пред еден час

Портир

објавено од Агенција за вработување на РМ пред еден час

Возач на автобус

објавено од Агенција за вработување на РМ пред еден час

Хостеса

објавено од Агенција за вработување на РМ пред еден час

Возач на товарно возило

објавено од Агенција за вработување на РМ пред еден час

Управител

објавено од Агенција за вработување на РМ пред 2 часа

Мијач на садови

објавено од Агенција за вработување на РМ пред 2 часа

Козметичар

објавено од Агенција за вработување на РМ пред 2 часа

Женски фризер

објавено од Агенција за вработување на РМ пред 2 часа

Продавач

објавено од Агенција за вработување на РМ пред 2 часа

Помошник готвач

објавено од Агенција за вработување на РМ пред 2 часа

Возач на товарно возило

објавено од Агенција за вработување на РМ пред 3 часа

Медицинска сестра

објавено од Агенција за вработување на РМ пред 3 часа

Информатичар

објавено од Агенција за вработување на РМ пред 3 часа

Галванизер

објавено од Агенција за вработување на РМ пред 3 часа

Продавач

објавено од Агенција за вработување на РМ пред 3 часа

Возач на товарно возило

објавено од Агенција за вработување на РМ пред 3 часа

Помлад соработник

објавено од Агенција за вработување на РМ пред 3 часа

Работоводител на ракувачи со алатни машини

објавено од Агенција за вработување на РМ пред 3 часа

Сервисер на прецизни направи и опрема

објавено од Агенција за вработување на РМ пред 3 часа

Помошник на раководителот на сектор

објавено од Агенција за вработување на РМ пред 3 часа

Ракувач со парни турбини

објавено од Агенција за вработување на РМ пред 3 часа

1 2 3 4 5 6 7  ... 
Внесете ја вашата понуда за пракса
x

Наслов:  

Опис:  

Времетраење (денови):

Област:

Град:  

Име на фирма:  

Веб страница на фирма:

Емаил за контакт: