x
Внесете организација
x

Име:  

Опис:  

Адреса:  

Телефон:

Факс:

Е-маил:  

Веб страница:

Facebook:

Twitter:

Има локација

Здружение на телесно инвалидизирани лица “Неврон“

 • тел: 071/379-078

Невладина организација “КХАМ“- Делчево

Ресенска Керамичка Колонија

 • тел: 078/220-915

Фондацијата Тиквешки вински пат

Форум за авангaрдна креативност

Здружение Младинска Мултикултурна Заедница Прилеп

Центар за помош и интегрирање на недоволно развиените подрачја во граѓанското општество-Кичево

Здружение против дискриминација “Женска Солидарност“

 • тел: 071/878-321

Здружение на туристички водичи и придружници на Македонија

 • тел: 078/205-505

Здружение за заштита, промоција и едукација за храна “Слоу Фуд Битола“

Здружение “За Еднакви Можности-Семпер“

Здружение на граѓани за демократија Тоgether Маcedonia

Културно Уметничко Друштво “Илинден“

Здружение за Заштита на Природата и Здравјето “Виножито“

Веспа и Ферари Клуб Македонија

  Македонско Монтесори Здружение

   Здружение на Гешталт терапевти Битола

   Леона –Валандово

   Организација на жени на Општина Вландово

   Центар за промоција на одржлив земјоделски практики и рурален развој

    Културно Уметничко Друштво “Стив Наумов“

    • тел: 070/712-227/075/767-685

    Здружение за спортски активности Ракометен клуб “Младост Јуниори“

     Здружение за заштита на животната средина културно-историските знаменитости и човековото здравје Извор

     Здружение на гешалт советувачи и гешалт психотарапевти на РМ “Синтеза“

     • тел: 070/3322-286

     Здружение на жени земјоделки “Агро Винка“

     “Полио Плус“ –движење против хендикеп

     Здружение за заштита и унапредување на животнатана средина и алтернативен туризам “Јадрански Слив Охрид“

     Здружение на клубови на лекувани алкохоличари на Р.Македонија

     Здружение за развој на уметноста на живеењето “Комаја“

     Форум за млади Битола

     • тел: 070/761-805
     1 2 3 4 5 6