x
Внесете организација
x

Име:  

Опис:  

Адреса:  

Телефон:

Факс:

Е-маил:  

Веб страница:

Facebook:

Twitter:

Има локација

Фондација Бизнис Стартап Центар -Битола

Здружение за култура и уметност “Рублов“

Здружение за Одржлив Развој “Синиот Проект “

Здружение на уметници “Пушкин“

  Регионален Центар за застапување

  Академска Регионалена Асоцијација

  Здружение Фестивал Пролетни Веселби –ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ-Чалакли- Валандово

  Женска граѓанска иницијатива “Клеа“

  Здружение Културно Уметничко Друштво“Младост“

  Фондација отворено општество-Македонија

  Младиснко Еколошко Здружение “Ујвара е Корабит“

  Фондација Информатички Центар

  Здружение за Развој, Заштита и Унапредување на Општеството

  Центар за едукација и развој

  Центар за Развој на Млади “Јасно Сонце“- Струга

  Здружение “Крстец“- Прилеп

  Здружение за литература и наука “Либротека“

  Центар за Ромска Заедница“ Дром“

  • тел: 070/541-535

  Здружение Мировна акција Прилеп

  Здружение на педагози и психолози Велес

  Здружение за еднакви можности “Езерка“

  • тел: 070/536-592

  Здружение Дирекција за Култура и Уметност на Скопје

  • тел: 3165-064

  Здружение за унапредување на превенцијата,третманот и социјално вклучување на лица кои употребуват дроги и други психоактивни супстанци “Доверба“

  Здружение “ЗУГ“Валандово

  Институт за Политички Истражувања-Скопје

  Здружение на граѓани за развој ,едукација,проектирање помош и заштита “Еко Идеа“

  Коалиција на младински организации “Сега“

  • тел: 048/429-390

  Младинска Асоцијација “Имка“Битола ,Youth Association Ymca Bitola

  Здружение Асоцијација за унапредување на статусот на жената во современите општествени процеси во Македонија “Женска Акција“

  • тел: 070/590-014

  Здружение на самостoјни домашни работници ДАРАДОМ

  1 2 3 4 5 6