x
Внесете организација
x

Име:  

Опис:  

Адреса:  

Телефон:

Факс:

Е-маил:  

Веб страница:

Facebook:

Twitter:

Има локација

Здружение на Историчарите на Република Македонија

Претприемачки сервис за млади Фондација

Здружение на граѓани Уметност на живеење Македонија

Здружение на граѓани Арт Лифе

Млади Инфо -Скопје

Македонско научно друштво –Битола

Језуитска Служба за бегалци и раселени лица на Југоисточна Европа- Подружница во Република Македонија- Скопје

Здружение за Церебрална парализа од Тетово

Здружение на граѓани на лица со посебни потреби “Надеж“

  • тел: 078/441-443

Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе Отворена Порта Ла Страда Македонија

Организација на Жени Радика

Здружение Регионален Едукативен Центар Минерва-Иве Берово

Хуманитарна организација Организата Хуманитаре Калири и Миресисе

Здружение Ансабал на народни игри и песни“Орце Николов“

Европска Медицинска Студентска Асоцијација на Македонија

Здружение Доверба-Куманово

Здружение Центар за меѓукултурен дијалог

Здружение Стритс Фестивал

Здружение Центар за Рурален Развој Бојрум

Прва детска амбасада во светот Меѓаши –Република Македонија

Центар за истражување и развој на образованието

Здружение за Заштита на правата на детето

  • тел: 070/255-997/071/289-644

Ново образование за бизнис (New Business Education)

Евро – Атлантски Совет на Македонија

  • тел: 3162-221

Здружение за екологија Еко- Сонце

Здружение за унапредување за условите на грижа и сместување на стари и изнемоштани лица Хуманост

Здружение на пчелари ’’ Овчеполско Сонце“ органски производители

  • тел: 070/293-656

Спортско риболовно друштво Мрена

  • тел: 070/293-656

Здружение Струма –Струмица

Здружение на граѓани за промовирање на дeмократијата и промовирање на мултикултурниот и мултиетничкиот соживот меѓу младите Јустина

1 2 3 4 5 6